آکادمی آنلاین برنامه نویسیآموزش Angular

هزینه دوره :

00 تومان

توضیحات دوره

متدهای پیشرفته و دستورالعمل های گام به گام  را بیاموزید تا بتوانید از صفر قهرمان شوید. یک آموزش کامل و توضیح همه چیزهایی که باید بدانید. نمونه هایی از دنیای واقعی با مثال آموزشی. Angular را از پایه برای پیشرفت یاد بگیرید

    سرفصل های دوره